VR-Training

Virtual Reality trainingen zijn programma’s die een echte werksituatie simuleren. Door de inzet van Virtual Reality visualiseren we de werkelijke situatie volledig na. Het is dan net of je gewoon op de (werk)vloer staat en de situatie echt beleeft. Zo kunnen we in een virtuele omgeving, vaardigheden op een veilige manier trainen. Deze manier van opleiden is zeer effectief omdat het de theorie en praktijk met elkaar verbindt.

Verfsimulatie

Het voordeel van mensen opleiden in een virtuele omgeving is dat er geen fysieke middelen nodig zijn om deze training uit te voeren. Zo hebben we bij Studio X een virtuele verfsimulatie ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om mensen op te leiden tot professionele spuiters. De personen spuiten de verf met een VR-bril op in een virtuele wereld. Achteraf kan er dan worden gemeten hoe deze persoon heeft gepresteerd en waar er verbeterpunten liggen. Normaal zou er bij zo een training veel handelingen komen kijken. Zoals de aanschaf van verf, een trainingsruimte, examinatoren en ga zo maar door. Met onze VR-oplossing is dat verleden tijd. Door de training in VR na te bootsen zal er geen verf meer verloren gaan, kan data nauwkeurig uitgelezen worden en kan hierop bepaald worden of een deelnemer geslaagd is of niet.

Het gebruik van simulaties bespaart uw onderneming geld omdat deze simulaties telkens opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor heeft u eenmalig kosten voor het ontwikkelen van deze training, en kunt u deze zo vaak hergebruiken als wenselijk is.

Het inzetten van VR-trainingen is niet nieuw. VR & AR hebben bewezen succesvolle middelen te zijn voor simulaties. Zo werkt de politie en de Nederlandse Marine al met VR-trainingen om (nieuw) personeel op te leiden. De Nederlandse Marine zet VR in om in de virtuele wereld een marineschip te visualiseren. Met deze tool kan diegene zijn/haar skills laten zien op het gebied van het besturen van een marineschip. De politie gebruikt VR-training bij het opleiden van nieuwe collega’s. Zo worden er schietoefeningen gesimuleerd. Dit is veel effectiever dan heel veel mensen een hele opleiding tegen schietborden laten schieten. Met een simulatie kan specifieke situaties getraind worden zoals een gijzeling of een achtervolging op de snelweg.

Virtual Reality Training

Gaat u de verandering met ons aan?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een virtuele training binnen uw sector? Wij plannen graag een brainstormsessie met u in om gezamenlijk naar de mogelijkheden te kijken. Bent u gewoon benieuwd hoe zo een virtuele training er nu precies uitziet? En hoe realistisch deze dan is? Wij laten u dit graag zien en vertellen er graag meer over onder het genot van een kopje koffie.